Behandlinger

Jeg tilbyder primært disse former for behandlinger:

Healing er en behandlingsform som betyder at gøre hel dvs. at gøre hel healingen vil genoprette balancen i kroppen og fjerne ubalancer og opløse traumer – og afhjælpe hormon ubalancer såsom astma, allegier, rense forgiftninger ud efter medicin alkohol, skabe den forandring der ønskes, psysiske problemer så som angst, uro, spiseforstyrrelser, stress og lette depressioner, eksamensangst o.l.

Under hypnose kommer man i kontakt med dele af sindet som man normalt ikke har konkakt til så under hypnose kan man skabe forandring ved at gå uden om det ubevidste sind.

Det ubevidste sind rummer alle følelser og handlinger i dette og tidligere liv. Det er intuitiv, mange ting kan ske samtidig, kender løsninger og styrer føleser.

Derudover tilbyder jeg også disse nedstående behandlingsformer

Clairvoyance giver dig overblik og klarhed i dit liv så du står stærkere i dine valg clairvoyance er evnen til at se det skjulte og at se ind i fremtiden. alle problemstilliner som fylder i dit liv kan tages op.

Meditation hjælper til mindre stress, indre ro og giver bedre velfærd.

Visualisering gør at du kan få  styr på dine tanker og får indre billeder, der gør det tydeligt for dig, hvad du gerne vil opnå og blive bevidst om det.

Ubalancer i Chakra og aura, ved hjælp af mit klarsyn, ser jeg ubalancer ved at stille ind på det kommer der af oplysninger om hvad der kan rettes op på det. så kombineres det med healing, så at ubalancen bliver rettet op igen. 

Evnen til at læse dele af en persons historie gennem et billede eller genstand som har tilhørte den afdøde.

Børn og unge kan have svært ved at sætte ord på hvad der er galt.

Healing går ind bag om ordene og kan opløse alt fra små blokeringer til chok og traumer, transformerer udfordringer til selvtillid, glæde og overskud.

En forsvarsmekanisme, er et forsvar mod verden og den smerte vi kan opleve i livet. Man kan også kalde det en overlevelsesstrategi, da forsvarsmekanismerne hjælper os til at begå os og klare os igennem livet. De kan opstå og udvikles igennem livet.

Når det ubevidste gøres bevidst, sker en erkendelse og en indsigt og vi bliver bedre til at genkende mønstre og styre udenom.

Afdøde kontakt kan være en healende proces, som sker gennem den clairvoyante del, hvor jeg stiller ind og får beskeder om den afdøde.

Er akupunktur i øret.

Kan hjælpe imod depression, adhd, hovedpine, stress, smerter, bedre søvn, dæmpe angst, uro, regulere humørsvingninger og regulere fordøjelsen m.m.

Hypnose er en fokuseret bevidsthedstilstands, den er indadrettet, hvor man kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som man  normalt ikke er i kontakt med.

Hypnosen fokusere energien i det ubevidste sind og dermed udenom det bevidste sind, som er vores dags bevidsthed det er logisk tænkning, hvor vi sætter mål og prøver at forstå analytisk og tage beslutninger.

Engle kort giver svar på de spørgsmål der ligger dig på sinde, på et kærligt grundlag.

Der skabes en telepatisk kontakt til den spirituelle verden hvor der kommer beskeder fra f.eks ærke engle. 

De etiske regler skal opretholde god og forsvarlig behandling af klienter og sikkerhed af tavshedspligt om alle personlige forhold jeg får kendskab til.

Under regressionen bliver du ført tilbage til tidligere liv, hvor du kunne have taget problematikker med og overført dem til dette liv, dette kan opløses.

Det vil foregå som en tryg og sikker rejse.